praktisk strukturhandledning

behovsanalys och gemensamt genomförande

hemma hos dig:

  • praktiska handledning - ett till tre tillfällen beroende på omfattningen. 
  • analys av behov och önskningar för utrymmet. 
  • gemensamt genomförande i form av rensa ut, sortera, lägg i befintlig förvaring eller strukturera i ny förvaring. 

prisexempel:

mindre klädkammare med befintlig inredning, en dag, 4 700 kr inkl moms.
möjlighet till RUT-avdrag (tjänsten är konfidentiell)
((t
f ö r t r o e n d e    -    e n g a g e m a n g    -    r e s p e k t