Inredningsuppdrag

Behöver du hjälp att inreda ett rum, våningsplan eller hela hemmet?

Jag vägleder dig i stort som smått!

Så här kan det gå till:

– En första träff hemma hos dig där vi tillsammans gör en behovsanalys genom att titta på önskemål om funktioner, tankar om möbler, färger, planlösning samt din budget för projektet. Därefter kommer vi överens om en uppdragsbekräftelse.

– Idéarbete och uppstart.

– En andra träff där ett utkast för inredningsuppdraget presenteras för att se att vi är på rätt väg: En första skiss, t ex. övergripande förslag på möbeltyper, färger, materialval osv utifrån behovsanalysen.

– Slutförande och sammanställning av förslaget.

– En tredje träff där det slutliga förslaget presenteras: T ex. gestaltningsförslag med planskiss, 3D-vy, skriftlig rumsbeskrivning, moodboard och artikellista.

Planskissen visar hur ytan möbleras på bästa sätt utifrån dina önskningar.

3D-vy ger en bra visuell överblick hur rummet kommer upplevas.

Moodboard är ett inspirationsark som förmedlar känslan för inredningen med tygprover, färg och materialprover, bilder på inredningsdetaljer osv.

Artikellistan ger bra överblick över alla produkter som ingår i förslaget, vad de heter, kostar och var de kan inhandlas.

Pris enligt uppdragsbekräftelsen.